Daftar Hitam penyedia barang/jasa
Nama RekananPeriode Efektif
CV. KARYA MARANTI
Direktur: Makmur
Wakil Direktur: SUHARTINI,NA,SE
01 November 2014 - 02 November 2017